Collectieve
ongevallen­verzekering

Wat dekt deze verzekering?

Collectieve ongevallen­verzekering

Sticol heeft een voor u kosteloze collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is voor de actieve medewerk(st)er van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de daaronder ressorterende diensten en instellingen met een schade- en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering via Sticol. U hoeft hiervoor zelf géén actie te ondernemen. Heeft u alleen een zorgverzekering via Sticol Ziektekosten? Dan kunt u geen gebruik maken van de collectieve ongevallenverzekering.

Deze verzekering geeft dekking in de hele wereld gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw overige gezinsleden zijn niet onder dit contract verzekerd. Hiervoor kunt u een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten.

Wat vergoedt de ongevallenverzekering?

De collectieve ongevallenverzekering keert een vastgesteld bedrag uit bij overlijden of een percentage bij blijvende invaliditeit.

Verzekerde bedragen:

  • Bij overlijden door een verzekerd voorval EUR 20.000,-.
  • Bij blijvende invaliditeit door een verzekerd voorval max. EUR 40.000,-.

Wilt u hogere verzekerde bedragen of wilt u uw partner of kinderen meeverzekeren kies dan voor de persoonlijke ongevallenverzekering.

Veelgestelde vragen

Wat zijn uw verplichtingen bij een ongeval?

Als u door een ongeval wordt getroffen, bent u, verplicht om de verzekeraar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dat moet uiterlijk binnen drie maanden.

Ook moet u zich zo spoedig mogelijk onder geneeskundige behandeling stellen. Dat kan op kosten van de verzekeraar en bij een door de verzekeraar aangewezen instelling.  U bent ook verplicht alle benodigde gegevens te verstrekken en alle vragen naar waarheid te beantwoorden. Als u bent hersteld, dan laat u dat zo snel mogelijk aan de verzekeraar weten. Verzekeraars moeten in staat worden gesteld een medisch onderzoek te laten verrichten.

Welke risico's zijn verzekerd?

Als u overlijdt door een ongeval, betaalt de verzekeraar het afgesproken bedrag.  Als u door een ongeval blijvend invalide wordt, betaalt de verzekeraar een percentage van het verzekerde bedrag.